För Föräldrar

Om Fantasy Camp och Girls’ Camp

 

Fantasy Camps och Girls’ Camps mål är att utveckla barns kreativitet,
sociala och intellektuella kapacitet samt deras samarbetsförmåga
genom interaktiv underhållning.

Vi driver sedan många år levande teater-lägerverksamheten Girls’ Camp, ur vilken Fantasy Camp är sprungen. Vår erfarenhet visar att interaktiv teater och kreativ lek på våra levande teater-läger
både utvecklar barnets konsnärliga talang, stimulerar nya intressen,
övar upp dess sociala förmåga,
väcker intresse för intellektuella övningar,
skapar ett bärkraftigt socialt nätverk åt det
samt inspirerar till kreativ verksamhet.

Under Aktiviteter nedan kan du läsa mer om hur vi jobbar
och varför det utvecklar ditt barn.
Under Policy kan du läsa om hur vi tänker kring barn och bemötande av barn, och även om olika praktiska frågor på lägret, så som säkerhet, mat, beskrivning av hur en lägerdag ser ut, med mera.

Vi har tillsammans många års erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.
Cirka 70 % av de som åker på läger med oss
kommer tillbaka ett andra år.

 

Med tonvikt på kreativitet arbetar vi också för att stärka barnen, utveckla deras självförtroende och självkänsla, lära dem att stå på sig, ta för sig, följa sina drömmar samt samarbeta med andra.

 

Fantasy Camp och Girls’ Camp är grundat med tanken att barnen ska få vänner från andra skolor och städer och ett breddat kontaktnät. Att få nya vänner i sin egen ålder kan vara avgörande för barn och tonåringar under något som kan vara en svår period i livet. En flicka som led av mobbing i sin skola har idag tack vare Girls’ Camp ett helt nytt umgänge som hjälpt henne att bemöta bl.a. nätmobbing och en svår skolvardag, vilket gör att hon framhåller att det att åka på läger är “det bästa jag någonsin har gjort”.

Vi är politiskt och religiöst oberoende.

 

Aktiviteter

Våra aktiviteter är unika och uppgår till 76 stycken interaktiva skådespel med en speltid på 1 – 8 timmar, specialutvecklade av oss för lägren, samt ett fyrtiotal mindre lekar och aktiviteter varav de flesta också är utvecklade av oss speciellt för lägren. Vi utvecklar nya skådespel varje år. Skådespelen kan inte upplevas någonannanstans än hos oss.

Skådespelen är historiska dramer som utspelar sig i antikens Grekland, det neolitiska Frankrike eller 1600-talets Sverige, diskussionsforum och debattlekar i science fictionform, fantasyskådespel uppbyggda kring samarbete, pusseldeckarinspirerade deckargåtor, sagospel som omdramatiserar, omtolkar och varierar folksagorna, strategispel utklädda till urban fantasy, eller skapande verkstäder kring teman som samtidskonst, journalistik, klassisk teater, cabaret, komik eller cirkus.

Som ramverk skådespelar ledarna i skepnad av olika karaktärer och deras rollfigurer fyller en funktion som spelledare, vägvisare och ciceroner, medan barnen utför ett uppdrag som för spelet framåt till dess slutpunkt. Barnen löser gåtor och intellektuella problem, planerar strategier, skriver dialoger och artiklar, ritar kartor och bilder, sätter upp pjäser, räknar, söker ledtrådar och skatter, organiserar sig i grupper, löser mysterier, skådespelar, argumenterar, diskuterar och håller föredrag, och lär sig aktivt samarbete genom att återkommande sättas i anpassade situationer där de uppmanas att lyfta fram sin speciella egna talang och särskilda kunskap och kombinera den med den särskilda kunskapen och talangen hos andra.

En del skådespel kräver komplicerad intellektuell problemlösning, andra omfattande skapande från barnens sida, och alla kräver kreativt tänkande. Barnen är aldrig bara passiva åskådare. Till skillnad från vad som är fallet vid vanlig, passiv teater, dataspel eller brädspel så kräver de allra flesta av våra skådespel också att barnen fysiskt rör på sig.

Skådespelen är engagerande och underhållande. Vi vidmakthåller är det är ett måste för att de också ska vara utvecklande.

Ett skådespel som Min Stad, som sätter barnen i en situation där de agerar kommunpolitiker, räknar och skapar budgetar och styrpolicys, måste först och främst vara roligt för att det ska fungera och verka utvecklande på barnen. Om detta spel sa en 13-årig flicka: ”Jag hatar matte. Den här leken var så himla kul – och jag kom först nu på att jag suttit och räknat hela dagen. Jag räknade rätt hela tiden! Det var jättekul att räkna!!” En annan flicka, 9 år gammal, slog näven i bordet efter ännu ett krav från skolbarnen i hennes kommun: ”De får ingen skolkafeteria! Det är för dyrt, och dessutom ska barn inte hålla på att äta godis hela tiden! Det är inte bra för dem!” En tredje hanterade krav från miljöaktivister genom att mycket kreativt uppfinna evenemanget ”Skogens Dag” där trädplantering stod på schemat, sponsrat av den lokala plantskolan. En fjärde, en 11-åring, skapade rubriker i den lokala tidningen när hon barskt avvisade ett krav från kommunens pensionärer om gratis inträden till simhallen, biografen och museet med kommentaren: ”De kan få gratis inträde till kyrkogården, vad sägs om det?” Inte så diplomatiskt, men väl imponerande verbalt turnerat.

En 16-årig flicka hörde av sig och var glad efter att hon börjat första året på gymnasiet och börjat läsa antikens historia, för hon visste nämligen redan vem Platon var och vad hans teorier gick ut på: ”Jag kommer ihåg sagan om grottan och skuggorna som oraklet berättade i Greklandsleken!” Greklandsleken, eller skådespelet Det Eviga, placerar barnen i antikens Grekland i rollen som atenare, spartaner och korintier vid tiden för utbrottet av det Peloponnesiska Kriget. På de olympiska gudarnas order anländer till dem en musa, ett orakel och en amazon för att leda dem i sökandet efter den filosofi, statskunskap och poesi som gått förlorad på grund av återkommande krig och strider, och barnen ger sig ut på en odyssé där de möter Platon, Euklides, Pythagoras, Euripides, Sapho, Aristofanes, Aristoteles och Sofokles med flera som berättar om och förklarar sina tankar. Därefter hålls en fredsfest och barnen organiserar Olympiska Spel, ett Dionysia Festspel och en filosofisk debatt till fredens ära.

Skådespelet Galaktiska Unionen är en FN-simulation förklädd som science fiction. Barnen spelar här representanter för olika planeter och planetsystem som har att ta ställning till och rösta om ett antal punkter på en dagordning. Varje punkt är relaterad till en viss planet, och varje planet har en egen agenda som de vill driva igenom. Barnen förbereder ett anförande på max 3 minuter där de argumentar för att få igenom sin agenda, och för därefter både öppna förhandlingar med de andra planeterna i unionen i rådsförsamlingen och bilaterära, hemliga förhandlingar med dem. Agendorna står ibland i konflikt med andra planeters agendor, och alla planeter har både offentliga och interna agendor, samt besitter tillgångar att utnyttja och har saker som de gör bäst i att dölja. Planeterna har möjlighet att organisera sig i mer eller mindre permanenta allianser, och måste ta hänsyn till interna maktförhållanden. I spelet analyserade en flicka krasst rådsförsamlingen med följande ord: ”Egentligen sitter vi här och hotar varandra.” En annan svarade på de största planetsystemens väloljade förslag med orden: ”Man kan vrida och vända på allting så att det låter bra. Men vad säger ni egentligen i det där Speciella Rådet som bara ni sitter i? Vi vill vara med där också.”

Skådespelet Imperiet är ett strategispel som utspelas i ett pseudohistoriskt och magiskt Japan. Målet är att vinna kejsarkronan genom politiska intriger och strategiska beslut, men spelet ställer också frågor om rätt och fel i anslutning till makt och till de beslut man tar. En tonåring överraskade oss med att uppfinna adoption som ett politiskt medel för att lösa spelets slutdilemma – släktskap och släktband är en viktig regel som kodar förhållningssätt och möjligheter i Imperiet. En annan visade sig i tysthet ha kontrollerat hela spelet med hjälp av en sinnrik fördragsstrategi – ett annat hus stod som marionetthärskarinna och dess ledande adelsdam vann och avstod i spelets sista rådsförsamlig kejsarkronan till flickan som hela tiden bakom kulisserna hållt i trådarna utan att någon av oss eller de konkurrerande husen insett det.

Cabaret är ett skådespel där barnen själva sätter upp en cabaret med teater, sång, dans, stand up komik, trollkonster eller akrobatik. Ledarna fungerar som inspiratörer och regissörer. Barnen visar sig ofta vara fantastiskt kreativa. En barngrupp skrev och satte upp en innovativ kombination av Rödluvan och Romeo och Julia i musikalform med hiphopsoundtrack, en annan dansade tango och trollade, en tredje spelade Antigone i egenmoderniserad form – de hade dagen innan hört om pjäsen i Greklandsleken.

Skådespelet The Globe Theatre anno 1600, eller “Shakespeareleken”, tar med barnen in på besök hos William ”Will” Shakespeares griniga skådespelartrupp, som denna dag tappat bort sina manuskript. När barnen sökt upp försvunna karaktärer och pusslat ihop dem med rätt pjäs så får de själva delta i uppspelningen av 20-minuters versioner av fem av Shakespeares mest berömda pjäser. Vilka fem pjäser som sätts upp varierar från läger till läger, och inkluderar alltid minst en komedi och minst en tragedi. Ovan kan ni se en bild från när Capulets och Montagues drabbar samman under en uppsättning av The Globe Theatre anno 1600 som förutom Romeo och Julia också inkluderade Kung Lear, Antonius och Cleopatra, Othello och En Midsommarnatts Dröm.

Flera barn som för första gången spelat teater på våra läger har därefter gått med i teatergrupper och börjat på teaterskolor.

Skådespelet Utan Titel är ett möte och experiment med den moderna konsten och låter barnen skapa egna konstprojekt i en workshop ledd av fyra profiler och representanter för olika inriktningar inom 1900-talets konst: Pablo Picasso, Piet Mondrian, Jackson Pollock och Joseph Beuys. Under skådespelet skapar barnen egna performances, konceptkonstverk, kollages, bricolages, installationer och happenings. Foton från en sådan happening kan ni se nedan, ett verk av fem 11-12-åringar med titeln ”Författarens Död”.

Fler korta beskrivningar av ett urval av våra skådespel kan du läsa under rubriken Våra Skådespel.

 

 

Policy

 

Varje barn är en individ och ska behandlas på ett sätt som tilltalar det barnet, och varje barn ska uppmärksammas och ses för den det är.

Inget barn ska känna sig tvingad att göra något som det inte känner sig bekväm med, som t.ex. att stå på scen. Vi uppmuntrar alla barn att delta i saker som de vill klara av men inte riktigt vågar, men det finns alltid alternativ i aktiviteterna för barn som inte är intresserade av en viss form av deltagande.

Gruppdynamik ska beaktas på ett sådant sätt att ingen blir utanför och ingen blir tvingad att vara en del av en grupp, med speciell känslighet för hur olika attityder och åtgärder hos ledarna påverkar grupptrycksmekanismer.

Ingen alkohol, droger eller tobak får förekomma på våra läger. Rasistiska eller diskriminerande kommentarer eller handlingar och mobbning tolereras inte.

Ledare

 

Alla våra ledare har genomgått en internutbildning.

Vi vidareutveckar och utvärderar ständigt vår policy för bemötande av barnen, konflikthantering, frågor kring mobbing, gruppbildning i lägergruppen, utfrysning och vad som är positivt kompisskap.

Varje barn följs under lägret av en särskild ledare, som har detta barn och ett par andra som sitt särskilda ansvar. Vår erfarenhet har visat att den extra personliga kontakt som barnet får med denna ledare minskar risken för hemlängtan, stärker barnets självförtroende i gruppen och bidrar till att det känner sig tryggt på lägret.

Ledarmöte hålls varje kväll efter barnens sängdags där vi går igenom dagen och hur barnen har bemötts och reagerat, hur barngruppen fungerar och om någon inte verkar trivas, och där åtgärder bestäms. Ledare finns tillgängliga för barnen dygnet runt. Alla ledare äter och sover naturligtvis på gården under lägren, precis som barnen. Dagtid deltar alla ledare i aktiviter, matlagning och omvårdnad av barnen. Ledare är alltid närvarande i barngruppen, så att vi kan hjälpa till att integrera ensamma barn och motverka eventuella negativa grupptendenser. Nattetid har en utvald ledare jour och sover i ett särskilt jourrum, så att barnen i första hand kan väcka denna ledare om det skulle behövas. Skulle problem uppstå, dagtid som nattetid, står naturligtvis alla ledare alltid redo att arbeta med att lösa dessa. Arbetet som ledare är ett dygnet-runt ansvar, och vi tar uppdraget att få era barn att trivas och utvecklas på största allvar. Vi har vid många tillfällen hjälpt till att integrera barn med olika typer av kontaktsvårigheter i barngruppen, vilket lett till att de fått nya vänner, och vi har fått mycket tack av deras föräldrar för det arbete vi har gjort. Vi har också haft hand om många barn som aldrig sovit borta förr, och barn med svår hemlängtan, som har stannat hela lägervistelsen, och både de och deras föräldrar har varit väldigt glada för att vi hjälpt dem att bli mer självständiga och våga sova borta.

Om ni vill kontakta några av de föräldrar som skickat sina barn med oss i flera års tid, för att få en bättre uppfattning om vad vi gör och hur vi arbetar som ledare, så är ni välkomna att höra av er till oss så får ni kontaktuppgifter till dem.

 

Mat

 

All mat är hemlagad och lagas på lägergården av vår kock. Måltidsschemat är frukost, lunch, hembakad fika och middag. Exempel på lunch- och middagsmat är: spagetti med köttfärssås, köttbullar och potatis, lasagne, kassler med ris, paella, pasta med skinksås.

Vårt mål är en matsedel som tilltalar så många barn som möjligt, men som samtidigt minimerar behovet av “igenkännbar” specialmat för allergiker och andra barn med särskild kosthållning, då det ibland enligt vår erfarenhet kan göra barn ledsna om det “syns” alltför tydligt att de inte kan äta samma mat som alla andra. Vi förenar denna målsättning med ett fokus på hälsa och ekologi, varför vi serverar minimum tre helvegetariska måltider på varje läger.

 

Telefonpolicy

 

Barnen får lov att ha med sig egna mobiler till lägret om ni så önskar. Mobilerna kommer att vara avstängda under aktivitetspassen och nattetid.

Om ni vill ringa så är det telefontid mellan kl. 13.00 och 13.30 då vi har en paus i våra aktiviteter. Vi har en fast telefontid eftersom många telefonsamtal utspritt under hela dagen stör aktiviteterna.

Om något händer, om det är problem på lägret eller ert barn inte mår bra så kommer vi att ringa upp er. Era barn har möjlighet att själv ta initiativ till telefonkontakt genom oss.

Vi ber er att undvika att ringa mer än en gång om dagen och i synnerhet utanför telefontid och under kvällstid, eftersom vår erfarenhet visat att det ofta stör barnets lägerupplevelse och kan skapa hemlängtan. Vi tror att det är bra att tiden på lägret får ägnas åt lägeraktiviteterna och lägerkompisarna. Om barnen har hemlängtan och vill ringa hem får de självklart göra det.

 

Beskrivning av en lägerdag

 

Exakta tider och sammansättning av aktiviteter för varierar mellan olika läger och mellan de olika lägerdagarna.

Inget läger är det andra likt, eftersom olika grupper har olika intressesammansättningar och behov. Vi anpassar aktivitetsschemat, tempot och tiderna efter gruppen.

Här är ett exempel på hur en lägerdag kan vara strukturerad:

Mellan 7.00 – 9.30 serveras frukost, och ledare är vakna.
8.00 – 8.30 Väckning
8.30 – 9.30 Tid att äta frukost, duscha, läsa, göra sig i ordning.
9.30 Mini-aktivitetspass, till exempel Cirkus, Fantasiland.
10.00 Aktivitetspass A, till exempel OS i Konstiga Sporter, Harry Potter, Piratdrottningens Ö.
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.30 Telefontid
13.30 Aktivitetspass B, till exempel Ringarnas Gåta, Alla Mina Monster, VM i Bus.
16.00 Fika
16.30 Aktivitetspass C, till exempel Shakespeareleken, Mysteriet på Greveholm, Häxa.
18.00 – 19.00 Middag
19.00 Aktivitetspass D – Kvällsaktivitet (lugnare och mer rogivande aktiviteter), till exempel Maffia, Vasalisa den Kloka, Damen med Näckrosen.
20.30 Förberedelse för sängdags, sagoläsning.
21.00 Släckning.

 

Säkerhet

 

Hälsoblankett

 

Om era barn är vegetarianer eller födoämnesallergiska så vill vi att ni berättar detta i Hälsodeklarationen som ni fyller i och skickar in tillsammans med anmälan. För de barn som är födoämnesallergiska vill vi att ni informerar oss noga om deras allergi samt om eventuella mediciner, via Hälsodeklarationen, och att ni fyller i den även om era barn har varit med på våra läger tidigare. Eventuella sjukdomar, allergier, mediciner som barnet tar och dylikt bör även det meddelas oss i Hälsodeklarationen, där ni också har möjlighet att berätta om det är något annat som ni tycker att vi bör känna till. Vi uppskattar mycket om ni också berättar om barnet åker ensamt eller med någon/några kompisar, vilka de i så fall är, och om det är något i barnets skolsituation som det kan vara bra för oss att känna till, samt eventuella fritidsintressen och hobbys. Det hjälper oss att planera lägrets aktiviteter och att placera ert barn tillsammans med andra barn som det kan tänkas trivas med i de aktiviteter där barnen är uppdelade i mindre grupper.

 

Totalförbud mot nötter

 

Vi har ett totalförbud mot nötter, jordnötter och mandel, eftersom allergi mot nötter är mycket vanligt och kan ha allvarliga följder.

Om ni skickar med godis med era barn är det därför viktigt att ni kontrollerar det och försäkrar er om att det inte innehåller nötter eller spår av nötter. För säkerhets skull kontrollerar vi allt godis barn har med sig till lägret ytterligare en gång strax efter ankomst, och beslagtar godis som innehåller nötter, och det är självklart tråkigt för barnen varför vi alltid är glada om vi slipper beslagta.

 

Simintyg

 

Det är nödvändigt att ni skickar med ert barn ett simintyg där ni själva beskriver barnets simförmåga: om det kan simma och i så fall ungefär hur långt. Det finns en sjö i närheten av lägergården.

 

Om olyckan skulle vara framme

 

Alla vi som jobbar är utbildade i Första Hjälpen i samband med personal från Lunds Universitetssjukhus, och vi har direktkontakt med en läkare, pensionerade barnhälsovårdsöverläkare Gunilla Nevander vid Barnkliniken i Lund, som vi kan ringa till om frågor om deltagarnas hälsa skulle dyka upp under lägrets gång.

Sjöröd är brandskyddsutrustad och godkänd som lägergård av Brandskyddsmyndigheten.

 

Försäkringar

 

 

Vi har en olycksfallsförsäkring som gäller deltagarna under lägervistelsen. Försäkringen är tecknad med Länsförsäkringar.